Disclaimer

Vaderland publiceert op deze website teksten, video’s, afbeeldingen en andere materialen. www.vaderland.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alles dat u leest op www.vaderland.nl is vrijblijvend en geldt niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van www.vaderland.nl.

Beperkte aansprakelijkheid.

Vaderland streeft ernaar om de inhoud van www.vaderland.nl met de groots mogelijke regelmaat te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze tomeloze inzet en onverdeelde aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alles op www.vaderland.nl, zowel de teksten als de producten als de foto’s en video’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij kunnen op ieder moment de inhoud van de site wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Alle prijzen die op www.vaderland worden vermeld zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

www.vaderland.nl maakt gebruik van opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. Voor deze links kan www.vaderland.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.vaderland.nl en zijn licentiegevers tenzij het anders staat aangegeven.